Cool Forest Ambassador

Iuliia Polevshchikova

Senior scientist, Volga State University of Technology